Правила и условия за ЧЕРЕН ПЕТЪК

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА “ЧЕРЕН ПЕТЪК”
Промоцията се организира от ТИЙКС ООД, адрес: гр. Шумен, ул. НАНЧО ПОПОВИЧ, 15

Участниците в конкретната промоция приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените й официални правила. Те са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Допълнителна информация можете да получите:
– на email: contact@amosys.eu

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира на 23.11.2022 в 12:00ч. и приключва на 28.11.2022 в 00:00ч.

ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Активиране на наградите от промоцията става само след регистрация в софтуера AMOSYS ( https://app.amosys.eu/sign-up ) за нови потребители или имейл с посочена спечелена промоционаленна награда на contact@amosys.eu за настоящи потребители.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА


Наградите от промоцията се получават след регистрация с имейл и професия за завъртане на “Колело на късмета”. Наградите са за зъботехнически лаборатории и дентални практики. Регистрацията дава право за едно завъртане на колелото.

За зъботехнически лаборатории:

Към нови потребители зъботехнически лаборатории:

 • Джакпот – 1 година безплатно ползване
 • 3 месеца безплатно ползване
 • 30% отстъпка от годишен абонамент

Промоцията дава право на зъботехнически лаборатории да закупят годишен абонаментен план, предлаган от софтуера AMOSYS като се възползват от 30% отстъпка.

Промоцията дава право на зъботехнически лаборатории да ползват 3 месеца безплатно ползване или 1 година безплатно ползване на софтуера AMOSYS.

Наградите важат за активиране на акаунт/профил на зъботехническа лаборатория с до 5 активни профила на зъботехници към нея.

Могат да участват неограничен брой служители от една зъботехническа лаборатория в промоцията за „Черен Петък”.

Наградите за една зъботехническа лаборатория не се натрупват, т.е. ако повече от един служител от една зъботехническа лаборатория спечели „1 година безплатно ползване” наградата се ползва за профила/ акаунта на лабораторията в рамките на 1 година.

За една зъботехническа лаборатория максималният брой промоционални абонаменти, които могат да бъдат активирани е един, независимо колко служителя са спечелили награда за съответната зъботехническа лаборатория от промоцията „Черен Петък”.

Наградите се активират от момента на регистрация на лабраторията на  https://app.amosys.eu/sign-up , но не по-късно от 15.12.2022 г.

Към всички съществуващи потребители:

 • Джакпот – 1 година безплатно ползване
 • 3 месеца безплатно ползване
 • 30% отстъпка от годишен абонамент

За награда “30% отстъпка от годишен абонамент“: Промоцията дава право на зъботехнически лаборатории да закупят годишен абонаментен план, предлаган от софтуера AMOSYS като се възползват от 30 % отстъпка. Срок за закупуване на промоционалния абонаментен план до 15.12.2022 г. като промоционалният план ще започне след изтичане на настоящия платен абонамент на зъботехническата лаборатория.

За награди “Джакпот – 1 година безплатно ползване” и “3 месеца безплатно ползване”: промоцията дава право след изтичане на настоящият абонаментен план зъботехнически лаборатории да ползват още 3 месеца безплатно ползване или 1 година безплатно ползване на софтуера AMOSYS.

Наградите важат за активиране на акаунт на зъботехническа лаборатория с до 5 активни профила към нея.

Могат да участват неограничен брой служители от една зъботехническа лаборатория в промоцията за „Черен Петък”.

Наградите за една зъботехническа лаборатория не се натрупват, т.е. ако повече от един служител от една зъботехническа лаборатория спечели „1 година безплатно ползване” наградата се ползва за профила/ акаунта на лабораторията в рамките на 1 година.

За една зъботехническа лаборатория максималният брой промоционални награди, които могат да бъдат активирани е един, независимо колко служителя са спечелили награда за съответната зъботехническа лаборатория от промоцията „Черен Петък”.

За дентални практики:

Към нови потребители дентални практики:

Към всички нови потребители дентални практики, които участват в промоцията за „Черен Петък” могат да спечелят за зъботехниците си:

 • Джакпот – 1 година безплатно ползване
 • 3 месеца безплатно ползване
 • 30% отстъпка от годишен абонамент

За да активира наградата е необходимо денталната практика да създаде профил/ акаунт на https://app.amosys.eu/sign-up и да се свърже със зъботехническата лаборатория в периода 23-15.12.2022г.

Промоцията дава право на зъботехнически лаборатории да закупят абонаментен план, предлаган от софтуера AMOSYS като се възползват от 30% отстъпка. Срок за закупуване на промоционалния абонаментен план до 15.12.2022 г. като промоционалният план ще започне след изтичане на настоящия платен абонамент на зъботехническата лаборатория.

Промоцията дава право на зъботехнически лаборатории да ползват 3 месеца безплатно ползване или 1 година безплатно ползване на софтуера AMOSYS.

Наградите важат за активиране на акаунт на зъботехническа лаборатория с до 5 активни профила към нея.

Могат да участват неограничен брой служители от една дентална практика в промоцията за „Черен Петък”.

Наградите за една дентална практика не се натрупват, т.е. ако повече от един служител от една дентална практика спечели „1 година безплатно ползване” наградата се ползва за профила/ акаунта на лабораторията в рамките на 1 година.

За една дентална практика максималният брой награди, които могат да бъдат активирани за свързанатата/ свързаните към нея зъботехническа лаборатория е един, независимо колко служителя са спечелили награда от съответната дентална практика от промоцията за „Черен Петък”.

Към съществуващи потребители дентални практики:

Всички съществуващи потребители от дентални практики, които участват в промоцията за „Черен Петък” могат да спечелят за зъботехниците си:

 • Джакпот – 1 година безплатно ползване
 • 3 месеца безплатно ползване
 • 30% отстъпка от годишен абонамент

За да се активира наградата е необходимо денталната практика да изпрати имейл на contact@amosys.eu  с потребителското име или имейл адрес, с който зъботехническата лаборатория е регистрирана в сайта на AMOSYS  https://amosys.eu/ в периода 23-15.12.2022г. След получаване на имейл от страна на денталната практика и потвърждаване на имейл адреса от  eкипът на Тийкс, ще бъде активирана наградата на зъботехническата лаборатория.

Промоцията дава право след изтичане на настоящият абонаментен план зъботехнически лаборатории да закупят годишен абонаментен план, предлаган от софтуера AMOSYS като се възползват от 30 % отстъпка. Срок за закупуване на промоционалния абонаментен план до 15.12.2022 г. като промоционалният план ще започне след изтичане на настоящия платен абонамент на зъботехническата лаборатория.

Промоцията дава право след изтичане на настоящият платен абонаментен план зъботехнически лаборатории да ползват още 3 месеца безплатно ползване или 1 година безплатно ползване на софтуера AMOSYS.

Наградите важат за активиране на акаунт на зъботехническа лаборатория с до 5 активни профила към нея.

Могат да участват неограничен брой служители от една дентална практика в промоцията за „Черен Петък”.

Наградите за една дентална практика не се натрупват, т.е. ако повече от един служител от една дентална практика спечели „1 година безплатно ползване” наградата се ползва за профила/ акаунта на лабораторията в рамките на 1 година.

За една дентална практика максималният брой награди, които могат да бъдат активирани за свързанатата/ свързаните с нея зъботехническа лаборатория е един, независимо колко служителя са спечелили награда от съответната дентална практика от промоцията за „Черен Петък”.

Оповестяване на спечелилите потребители

Всеки, който спечели награда от „Черен петък” ще получи автоматичен имейл. Допълнително и екипът на ТИЙКС ще изпрати имейл и ще се свърже с печелившите.

За нови потребители:

В имейлът от екипа на ТИЙКС ще има линк с форма за регистрация на сайта на https://app.amosys.eu/sign-up след успешна и потвърдена регистрация вашата награда ще бъде активирана според правилата на промоцията.

За настоящи потребители:

В имейлът от екипа на ТИЙКС ще има потвърждаване за наградата и детайли относно активирането й, описани в правилата на промоцията.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Активиране на наградите от промоцията става само след регистрация в софтуера AMOSYS ( https://app.amosys.eu/sign-up ) за нови потребители или имейл с посочена спечелена промоционаленна награда на contact@amosys.eu за настоящи потребители.

За да бъде счетен като успешно заявен промоционален абонаментен план, то трябва да бъде заплатена цялата стойност на избрания промоционален план до 15.12.2022 г. Плащане на промоционалния план може да бъде направено по банков път към фирма „ТИЙКС“ ООД :

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG02UNCR70001523725892

За настоящи потребители, закупения промоционален абонаментен план започва да тече след изтичане на текущия абонаментен план.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
В промоцията, право на участие имат всички лица, които са лекари по дентална медицина с регистрираните от тях лечебни заведения и зъботехници с регистрираните от тях медико-технически лаборатории. Поради специализирания характер на услугите, същите се предоставят само на физически и юридически лица, които имат съответна регистрация или лицензия за дадена дейност в съответствие с изискванията на „Закона за лечебните заведения“ и другите приложими нормативни актове.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

За всички въпроси, свързани с условията на промоцията, можете да се обърнете към нас на тел: +359 883 336 060 от 09.00ч.-18.00ч. (понеделник – петък) или на email: contact@amosys.eu