Дентални практики

AMOSYS се стреми да улесни работния процес на зъболекарите в денталните практики

С AMOSYS лесно може да следите етапа на развитие на поръчките, които изпращате към зъботехниците. Различните статуси, които зъботехниците задават на поръчките, Ви дават възможност удобно да наблюдавате напредъка по изпълнение на поръчаните изделия в зъботехническата лаборатория.

Две нива на достъп с цел защита на данните

За осигуряване на защита на конфиденциалната информация, AMOSYS предлага две нива на достъп и за денталните практики.
Профилът на локален администратор получава достъп до всички данни и функции на софтуера AMOSYS.
Профилът на обикновен потребител получава ограничен достъп до въведените данни по зъботехническите поръчки и до някои функционалности.

Комуникация на ново ниво

Софтуерът Ви позволява да комуникирате в реално време със зъботехниците, чрез писане на коментари към всяка поръчка. Интерактивната зъбна карта спомага за бързо и удобно въвеждане на мястото на поръчаното зъботехническо изделие.

Споделяне на файлове

Чрез AMOSYS можете да качвате снимки, видеа, STL файлове, да пишете бележки и да назначавате срокове за изпълнение към зъботехническите лаборатории.

Самостоятелност и връзка между дентални практики и зъботехнически лаборатории

AMOSYS предоставя възможност да изпращате покани
за свързване към лабораториите, които вече използват софтуера.

Допълнителна функционалност позволява и изпращане на покани за регистрация към зъботехниците, които все още не работят със софтуера.

Денталните практики се възползват от:

– Две нива на достъп на потребителите
– Свързване с неограничен брой зъботехнически лаборатории
– Интерактивна зъбна карта
– Прикачване на файлове като снимки, видеа и STL файлове
– Изпращане на данни за зъботехнически поръчки онлайн
– Следене на етапа на зъботехническите поръчки
– Комуникация със зъботехническите лаборатории в реално време
– Филтриране на поръчките по различни критерии
– Статистика за брой поръчки, лаборатории и разходи

Цени и пакети

Предлагаме два типа решение за софтуер като услуга за денталните практики:


Стандартният Amosys софтуер с абонаментни планове – за тези от вас, които намират наличния набор от функции за оптимални и работни за денталната практика

Стандартният Amosys софтуер с абонаментни планове, допълнен с индивидулани решения и модификации, свързани със спецификата на работните процеси в конкретната дентална практика. Знаем, че готовите решения понякога не пасват на всяка лаборатория и сме готови да обсъдим възможностите. Свържете се с нас!


Без първоначални инвестиции и нужда от постоянни договори. Можете да платите с удобни месечни вноски. При нужда от повече пространство, можете да увеличите плана си за място, като цените започват от €10/месец за 20 ГБ пространство.

Старт

0

ЗЪБОЛЕКАРСКИ ПРОФИЛ/МЕСЕЦ до 10 GB пространство

* Възможност да се свържете с неограничен брой зъботехници
* Добавяне на снимки, видео и STL файлове
* Изпращане на данни за зъботехнически поръчки изцяло онлайн
* Експорт на данни и доклади
* Чат между зъботехници и зъболекари
* До 10 GB облачно пространство
* Безплатни актуализации
* Онлайн обучение за използване на софтуера

Стандарт

14.99

ЗЪБОЛЕКАРСКИ ПРОФИЛ/МЕСЕЦ до 20 GB пространство

* Възможност да се свържете с неограничен брой зъботехници
* Добавяне на снимки, видео и STL файлове
* Изпращане на данни за зъботехнически поръчки изцяло онлайн
* Експорт на данни и доклади
* Чат между зъботехници и зъболекари
* До 20 GB облачно пространство
* Безплатни актуализации
* Онлайн обучение за използване на софтуера

Корпоративни клиенти

При повече от 100 активни поръчки месечно на потребител се свържете с нас, за да обсъдим нуждите на Вашата практика!

* Възможност да се свържете с неограничен брой зъботехници
* Добавяне на снимки, видео и STL файлове
* Изпращане на данни за зъботехнически поръчки изцяло онлайн
* Експорт на данни и доклади
* Чат между зъботехници и зъболекари
* Облачно пространство според вашите нужди
* 100 + активни поръчки на потребител
* Безплатни актуализации
* Онлайн обучение за използване на софтуера

Цените не включват ДДС

Вашето доверие е важно за нас.

При изграждането и поддръжката на Amosys се информираме за новостите в индустрията, консултираме се с нашите партньори от бранша, следим тенденциите и се стараем да предложим на клиентите си най-съвременните софтуерни решения.