Дентални практики

AMOSYS се стреми да улесни работния процес на зъболекарите

С AMOSYS лесно може да следите етапа на развитие на поръчките, които изпращате към зъботехниците. Различните статуси на поръчките Ви дават възможност удобно да наблюдавате напредъка на работния процес.

Две нива на достъп с цел защита на данните

За осигуряване на защита на конфиденциалната информация, AMOSYS предлага две нива на достъп и за зъболекарските практики.
Профилът на локален администратор получава достъп до всички данни и функции на AMOSYS.
Профилът на обикновен потребител получава ограничен достъп до въведените данни по поръчките и до някои функционалности.

Комуникация на ново ниво

Софтуерът Ви позволява да комуникирате в реално време със зъботехническата лаборатория, чрез писане на коментари към всяка поръчка.

Споделяне на файлове

Чрез AMOSYS можете да качвате снимки, видеа, STL файлове, да пишете бележки и да назначавате срокове за изпълнение.

Самостоятелност и връзка между практики и лаборатории

AMOSYS предоставя възможност да изпращате покани
за свързване към лабораториите, които вече използват софтуера.

Допълнителна функционалност позволява и изпращане на покани за регистрация към зъботехническите лаборатории, които все още не работят със софтуера.

Денталните практики се възползват от:

– Две нива на достъп
– Свързване с неограничен брой зъботехнически лаборатории
– Прикачване на файлове като снимки, видеа и STL файлове
– Изпращане на данни за поръчки онлайн
– Следене на етапа на поръчките
– Комуникация със зъботехническите лаборатории в реално време
– Филтриране на поръчките по различни критерии
– Статистика за брой поръчки, лаборатории и разходи

Вашето доверие е важно за нас.

При изграждането и поддръжката на Amosys се информираме за новостите в индустрията, консултираме се с нашите партньори от бранша, следим тенденциите и се стараем да предложим на клиентите си най-съвременните софтуерни решения.