ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира от ТИЙКС ООД, адрес: гр. Шумен, ул. НАНЧО ПОПОВИЧ, 15
Участниците в конкретната промоция приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените й официални правила. Те са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон.
Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.
Допълнителна информация можете да получите:
– на email: contact@amosys.eu

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира на 29.11.2021 в 12:00ч. и приключва на 01.12.2021 в 00.00ч.

ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна само след регистрация в софтуера AMOSYS ( https://app.amosys.eu/sign-up ) за нови потребители или имейл с посочен промоционален план на contact@amosys.eu за настоящи потребители.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията дава право на дентални практики и зъботехнически лаборатории да закупят абонаментен план, предлаган от софтуера AMOSYS като се възползват от отстъпка за всеки от тях.

За зъботехнически лаборатории:

Към всички съществуващи и нови потребители:
30% намаление на месечен абонамент за минимум 3 закупени месеца
30% намаление на годишен абонамент

За дентални практики:

План „Старт“:
Към всички съществуващи и нови потребители от дентални практики:
Свържете се със зъботехниците в периода 22-28.11.21г. и те ще получат 3 месеца безплатно ползване на софтуера от датата на свързване. Вече свързаните със зъболекарите лаборатории могат да се възползват от предложенията към зъботехнически лаборатории
План „Стандарт“:
30% намаление на месечен абонамент за зъболекарски профил с до 20 GB пространство
Свържете се със зъботехниците в периода 22-28.11.21г. и те ще получат 3 месеца безплатно ползване на софтуера от датата на свързване. Вече свързаните със зъболекарите лаборатории могат да се възползват от предложенията към зъботехнически лаборатории

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

За да бъде счетен като успешно заявен промоционален абонаментен план, то трябва да бъде заплатена цялата стойност на избрания промоционален план до 7 дни от датата на заявка. Плащане на промоционалния план може да бъде направено по банков път към фирма „ТИЙКС“ ООД :

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG02UNCR70001523725892


За настоящи потребители, закупения промоционален абонаментен план започва да тече след
изтичане на текущия абонаментен план.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

В промоцията, право на участие имат всички лица, които са лекари по дентална медицина с регистрираните от тях лечебни заведения и зъботехници с регистрираните от тях медико-технически лаборатории. Поради специализирания характер на услугите, същите се предоставят само на физически и юридически лица, които имат съответна регистрация или лицензия за дадена дейност в
съответствие с изискванията на „Закона за лечебните заведения“ и другите приложими нормативни актове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

За всички въпроси, свързани с условията на промоцията, можете да се обърнете към нас на тел: +359 883 336 060 от 09.00ч.-18.00ч. или на email:
contact@amosys.eu