Етикет финанси

Управлението на финансите във Вашата зъботехническа лаборатория е бързо и лесно във вашите ръце

Модул „ФИНАНСИ“ Софтуер за зъботехнически лаборатории AMOSYS се развива бързо и новият модул „Финанси“ е вече реалност. Разработен в отговор вашите нужди, този модул предоставя интегрирано решение за управление на финансовите аспекти на вашата зъботехническа лаборатория. С добавяне на финансови…

Финансов мениджмънт

Какво е „Финансов мениджмънт“? Финансовият мениджмънт или управлението на финансите стои в основата на бизнес плана и гарантира правилното разпределение на паричните потоци  за постигане на финансовите цели в предприятието или във фирмата. Взаймодействието на бизнес плана и управлението на…