Етикет интернационален пазар

Работете свободно с партньори от цял свят с различни валути

Нови възмножности Дигитализация, глобализация, интеграция- все термини и характеристики, които можем да припознаем днес във всеки един аспект от живота. Свободата и възможността да избираме с какво и с кого да работим дава основата за една глобална интернационализация. Подобор на…