Етикет игнасио лой

Курсът на д-р Игнасио Лой и AMOSYS

Екипът на Тийкс се срещна с лекари по дентална медицина и зъботехници През изминалите петък и събота на 10.12.2021 и 11.12.2021, екипът на Тийкс взе участие в изложението към лекцията и курса „Биологично ориентирана препарационна техника“ на д-р Игнасио Лой…