Тенденции в зъботехниката и стоматологията. Няколко различни специалисти (бъдещи и настоящи) и едно общо мнение

Какви тенденции в зъботехниката и стоматологията се наблюдават? През изминалата година успяхме да се допитаме до специалисти и студенти в областта на зъботехниката и стоматологията и успяхме да научим повече. С всеки един от тях обсъдихме различни въпроси (целите интервюта…

Защо потребителите на AMOSYS да се доверят на специалистите в TEACS?

В интервюто със създателите на AMOSYS ще научите повече за това защо потребителите на софтуера да се доверят на специалистите в TEACS? Галин Бербенков: Имаме зъболекар, човек с много голям опит в управлението на оптимизацията на процеси и човек, който в момента…

Какъв е профилът на потенциалния потребител на софтуера AMOSYS?

В интервюто със създателите на AMOSYS ще научите повече за това какъв е профилът на потенциалния потребител на софтуера AMOSYS:   Галин Бербенков: Преди да започнем разработването на софтуера AMOSYS направихме една доста обширна анкета измежду зъботехниците, за да видим…

„Мъчението създава качеството“- мотото на един професор или през какво преминава един студент по дентална медицина в Германия

Здравей, Таня! До колкото сме запознати, ти си студент по дентална медицина в Германия, но си родом от България. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за твоето следване: университет, курс, специализация? Колко време още ти остава от следването? –…