ПРАВИЛА НА ПРОМО КАМПАНИЯ “ПЛАН ПЛЮС – 30%”

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО Кампания

Промоцията се организира от фирма ТИЙКС ООД, адрес: гр. Шумен, ул. НАНЧО ПОПОВИЧ № 15., наричана по-долу ОРГАНИЗАТОР.

Участниците в конкретната промоция приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените й официални правила. Те са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Допълнителна информация можете да получите на имейл: contact@amosys.eu

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира на 05.09.2023г в 12:00ч. и приключва на 06.10.2023г в 00:00ч.

ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промо предложението обхваща абонаментен план ПЛЮС на софтуер AMOSYS и се реализира за зъботехнически лаборатории.

За нови потребители: Промоцията е валидна след регистрация в софтуер AMOSYS ( https://app.amosys.eu/sign-up )

За настоящи потребители: промоцията е валидна със заявка за ползване на платен план ПЛЮС https://amosys.eu/en/contact-us/ или с имейл на contact@amosys.eu и заплащането му до 06.10.2023 г.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Към всички нови и настоящи потребители зъботехници на софтуер AMOSYS:

– 30% намаление на месечен абонамент план ПЛЮС до 05.01.2024 г.

За нови потребители: При регистрация на https://app.amosys.eu/sign-up и активиран БЕЗПЛАТЕН пробен период на абонаментен план ПЛЮС (включващ всички функционалности – модул „ФИНАНСИ“ и модул „Управление на задачи“), всеки потребител може да се възползва от 30% отстъпка от абонаментен план ПЛЮС за 3 месеца до 05.01.2024 г. при заявка и заплащане на план ПЛЮС до 06.10.2023 г.

За Настоящи потребители:  промо предложението е валидно със заявка за ползване на платен план ПЛЮС https://amosys.eu/en/contact-us/ или с имейл на contact@amosys.eu и заплащането му до 06.10.2023 г. Заплаща се разликата в цената спрямо настоящ активен абонаментен план.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

За да бъде счетен като успешно заявен промоционален абонаментен план „ПЛЮС“, то трябва да бъде заплатена цялата стойност на абонаментен план ПЛЮС до 05.10.2023 г. Плащане на промоционалния план може да бъде направено по банков път към фирма „ТИЙКС“ ООД :

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG02UNCR70001523725892 За настоящи потребители, закупения промоционален абонаментен план ПЛЮС започва да тече след получаване на плащането за промоционалния план. Цената за заплащане ще възлиза на разликата в цените на промоционалния план ПЛЮС и цената на настоящия активен абонамент.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

В промоцията, право на участие имат всички лица зъботехници с регистрираните от тях медико-технически лаборатории. Поради специализирания характер на услугите, същите се предоставят само на физически и юридически лица, които имат съответна регистрация или лицензия за дадена дейност в съответствие с изискванията на „Закона за лечебните заведения“ и другите приложими нормативни актове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

За всички въпроси, свързани с условията на промоцията, можете да се обърнете към нас на тел: +359 883 336 060 от 09.00ч.-18.00ч. (понеделник – петък) или на email: contact@amosys.eu