AMOSYS маркетплейс ли е?

AMOSYS маркетплейс ли е? Днес нашият колектив е подготвил кратка статия за това какво е маркетплейс и по какво  софтуерът AMOSYS се различава от маркетплейса. Получаваме често запитвания за това какво точно представлява софтуерът и до колко защитена е информацията относно предпочитанията на зъботехнически лаборатории и дентални практики за партньорство.  В този материал ще можете да намерите отговорите на тези въпроси, както и да разберете същността на софтуера AMOSYS за управление на зъботехнически лаборатории и да се убедите, че Вашата информация относно това с кого работите (а и не само) е напълно защитена.

Какво е маркетплейс?

Маркетплейс или Markeplace е платформа, в която различни търговци могат да предлагат своите стоки и услуги. Собствениците на подобен тип платформи се различават от собствениците на самите предлагани стоки и услуги. Тези, които предлагат стоки и услуги, са клиенти на собствениците на платформите, а крайният потребител се явява клиент на собствениците на стоки и услуги. Т.е. се получава връзката: „Платформа- стоки и услуги- краен потребител“. Идеята е собствениците на маркетплейса или платформата да предоставят възможно най- добри условия, а печалбата да се генерира от големия поток на потребители към самата платформа. Собствениците на платформи печелят от комисионните към всеки един продаден артикул или услуга, но самите продажби се осъществяват от доставчиците на тези стоки и услуги. Казано с по- прости думи, маркетплейсът е пазар, на който различни търговци предлагат стока на различни щандове.

Разлика с онлайн магазините

Трябва също да се отбележи, че маркетплейсът се различава и от онлайн магазина. Докато платформата за търговия можем да я оприличим повече на МОЛ, друг голям търговски център или пазар, съдържащ в себе си множество магазини и щандове, онлайн магазинът повече прилича на физически магазин- такъв, който предлага определни стоки и услуги, а поддръжката на магазина и приходите от продажбите се отнасят до едно и също физическо лице/ лица или съдружници.

AMOSYS маркетплейс ли е?

AMOSYS за зъботехници и зъболекари е краен продукт, насочен към крайния потребител. В AMOSYS зъботехническите лаборатории имат възможността да съдават поръчки чрез пасивни практики (т.е. да въвеждат поръчките сами) или да работят в колаборация с дентални практики (за което денталната практика трябва да направи профил в AMOSYS и да се свърже с лабораторията). Лабораториите виждат единствено в менюто си с клиенти практиките, с които работят. Денталните практики, от своя страна, виждат единствено продуктите и ценовите листи на лабораториите, с които работят. Контактът е между „зъботехническа лаборатория- дентална практика“. Дори и да работите с повече от една практика/ лаборатория, вашите партньори няма да се виждат един друг, което означава, че софтуер AMOSYS не е маркетплейс.

Какво предлага AMOSYS?

AMOSYS предлага два отделни профила- за зъботехници и за зъболекари. В платформата един профил на лаборатория може да съдържа неограничен брой зъботехници (в зависимост с колко колеги работите и какъв план ще изберете). Профилите са с различни нива на достъп (които вие определяте) до чувствителна информация, но отново, зъботехници от една лаборатория не могат да видят работата на зъботехници в друга лаборатория. Същото важи и за денталните практики- има възможност към една практика да се присъединят неограничен брой зъболекари (работещи заедно), но зъболекарите не виждат другите регистрирани в софтуера практики.

Профилите се създават с регистрация, след покани за свързване, потвърждение чрез имейл адрес и парола. Работата в платформата се осъщесвтява с високо ниво на защита и сигурност. И нека обобщим:

  • Зъботехническите лаборатории виждат само практиките, с които работят (а тези практики не се виждат помежду си). Зъботехническите лаборатории не виждат други лаборатории в софтуера.
  • Денталните практики виждат само лабораториите, с които работят (а тези лаборатории не се виждат помежду си). Денталните практики не виждат други дентални практики в AMOSYS.
  • Свързването между практика и зъботехническа лаборатория става с покана и одобрение от съответната страна. За да се изпрати покана, съответната страна трябва да знае имейл адреса на другата страна (без значение дали вече съответната страна има или няма регистрация в софтуера).
  • Свързаните дентални практики със зъботехническа лаборатория нямат достъп до вътрешна информация на лабораторията и обратно.
  • За да се убедите сами и да  можем да Ви покажем нагледно как се получават регистрацията и свързването в софтуера за управление на зъботехнически лаборатории, ви предлагаме да резервирате безплатна онлайн среща с нас!
Научете повече за софтуера AMOSYS, като:
Източници: