Сигурност и защита на данните в AMOSYS

С тази статия екипът на ТИЙКС иска да внесе прозрачност и яснота и да отговори на получаваните въпроси относно сигурността и достъпа на информация в софтуер AMOSYS.

Сигурност и защита

Сигурността и защитата на данните в софтуера AMOSYS включват множество процеси и инструменти, които да минимизират риска от изтичане на данни.

Това включва:

  • Данни, съхранявани в базата данни
  • Връзка Клиент – Сървър
  • Система за управление на бази данни (СУБД)
  • 24/7 поддръжка и наблюдение на сървърите
Как са се съхранявали данните в миналото?

Още до съвсем скоро хората не са имали възможността  да съхраняват личните си данни в сървъри. Най-често данните се записвали на хартиен носител, в картотеки, в печатни книги и други. Дори записването им в бази данни на комютър не гарантирало сигурност.  Не само, че тези начини били много трудоемки, но  и несигурни. Данните били твърде достъпни, не били подсигурени срещу злонамерени заплахи, непредвидими бедствия- като пожари, земетресения и т.н. или повреда по друга причина на самите устройства, на които били съхранявани (като повреда на самото компютърно устройство).

Днес потребителите имат възможността да се доверят на по- сигурни методи. Благодарение на бързите темпове на развитие на дигитализацията, се появявят нови възможности за съхраняване на инфорамацията. На много по- сигурно място и на място, което заема много по- малък физически обем. При работата Ви със софтуера AMOSYS, данните се съхраняват в сървъри. Те са труднодостъпни, не могат да бъдат застрашени от природни бедствия и не заемат излишно място в счетоводния склад. Данните са на едно сигурно и безопасно място.

Какво представлява базата данни в сървърите?

Базата данни е софтуерен продукт, чиято цел е обработване, съхраняване и извличане на данни. Програмата съхранява данните и потребителите могат да бъдат спокойни. Нашето облачно решение е организирано според най-съвременните протоколи за защита на данни. Освен локален бекъп с най-модерната система за бекъп и репликация VEEAM, данните се копират ежедневно и съхраняват в наш отдалечен дейта център на още няколко сървъра. По този начин рискът да се изгуби някаква информация и да не може да се възстанови е минимален. При работа с  AMOSYS, достъпът до информация която се намира в потребителски профил в софтуера е достъпна само за неговия ползвател. По този начин потребителите могат да се съсредоточат върху самата работа и да бъдат по-продуктивни на работното място, знаейки че техните данни са защитени от изтриване или компроментиране.

Какво преставлява Връзка Клиент – Сървър?

Това представлява връзка между потребителя и софтуера AMOSYS, която е криптирана. Това, че връзката е криптирана, означава, че тя е защитена. Това е най-сигурният защитен механизъм, който защитава данните онлайн. Други криптирани аналогични връзки са например осъществяването на онлайн покупка с кредитна карта- номерът на кредитната карта по време на дадена транзакция е защитен;  Вашите пароли за различни приложения- когато въвеждате паролата, тя е крипитирана;  и т.н. AMOSYS работи с най-модерните криптографски протоколи, които осигуряват сигурност на комуникацията между Клиент – Сървър. И аналогично както Вашата кредитна карта е защитена при пазаруването онлайн, така данните са Ви защитени при работа със софтуера.

Какво представлява „Система за управление на бази данни“ (СУБД)?

Системата за управление на база данни защитава, организира и управлява данните на клиентите. СУБД е софтуер, който управлява всички основни аспекти на дадена база данни. Терминът СУБД е на около 60 години, като в последните години постоянно се обновява и развива. Приложенията и услугите, които хората използват всеки ден, съдържат СУБД. Това са примерно тегленето на пари в брой от банкомат, онлайн покупки, онлайн резервации на самолетни билети, резервации на ваканционни жилища и др.

24/7 подръжка и наблюдение на сървърите

Нашият екип от IT специалисти денонощно следи за максимална защита на системите и използването на най-нови версии на СУБД. Хостингът, който се използва е в крак със съвременните изисквания за GDPR. Всички служители и системи са съобразени и регулирани така, че да има най-висока защита на данните. Защитата на данните на нашите клиенти е изключително важна за нас, а Вашата работа и спокойствие имат значение. Работейки с AMOSYS, освен по-добро организиране на работния процес, Вие получавате спокойствие и безопасност на Вашите данни и можете да се съсредоточите върху наистина важното, без да се безпокоите за това, за което се грижим ние.

„Политика за обработване и защита на лични данни“

ТИЙКС ООД прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на всяка информация, която ни стане известна в хода на нашата дейност. Независимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните данни – и гарантиране правата на лицата, за които те се отнасят.

Не са лични данни информацията за контакти с юридически лица – търговска фирма, адрес за контакт, офисни телефони и електронни адреси и т.н. – като по отношение на тези данни не се прилагат правилата по т. V от „Политика за обработване и защита на лични данни“

Научете повече за „Политика за обработване и защита на лични данни“ – https://amosys.eu/politika-za-obrabotvane-i-zashtita-na-lichni-danni/

„Политика за ползване на бисквитки“

Като лични данни обработваме и информация за посещенията на нашия уебсайт, като информация се съхранява на терминалните устройства единствено на регистрираните потребители на уебсайта.

За политиката ни относно бисквитките можете да научите повече на следния линк –  https://teacs.eu/cookie-policy/

Източници:
Вижте също:
  1. 02.02.2023; „Международен ден на стоматолога“; https://amosys.eu/blog/2023/02/02/inernational-dentist-day-9-february/
  2. 29.07.2022; „Новости и предизвикателства в зъботехниката“; https://amosys.eu/blog/2022/07/29/latest-innovations-and-challenges-in-dental-laboratory/
  3. 30.03.2022; AMOSYS; „Професионалният празник на зъболекарите: Кога и защо именно тогава?“; https://amosys.eu/blog/2022/03/30/profesionalen-praznik-na-zubolekarite/