Промо предложение за месец юли

Нашето промо предложение

Възползвайте се от нашето промо предложение за периода 01.07.2022- 31.07.2022! Лятото ни носи хубаво настроение и ваканционни дни, но защо да не Ви зарадват и на работното място? Научете всичко за най- новия модул в AMOSYS „Модул за управление на задачи“, като се възползвате от нашата специална оферта и сами се убедите колко по- гладко може да протича работният процес с помощта на специализирания софтуер за управление и обмен на зъботехнически поръчки AMOSYS!

За Зъботехнически лаборатории и Дентални практики!
Правила на промоцията:

Промоцията се организира от ТИЙКС ООД, адрес: гр. Шумен, ул. НАНЧО ПОПОВИЧ, 15. Участниците в конкретната промоция приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените й официални правила. Те са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Допълнителна информация можете да получите на email: contact@amosys.eu.

Продължителност и условия на промоцията:

Промоцията стартира на 01.07.2022 в 12:00ч. и приключва на 31.07.2022 в 00.00ч. Тя е насочена към всички настоящи и нови потребители на софтуера AMOSYS.

Промоцията е валидна само след регистрация в софтуера AMOSYS на https://app.amosys.eu/sign-up за нови потребители или имейл със заявка за изпробване на новия модул „Модул за управление на задачи“ за 3 месечен промоционален период на contact@amosys.eu за настоящи потребители.

За зъботехнически лаборатории

За да бъде счетен като успешно заявен промоционалният абонаментен план, новите потребители зъботехнически лаборатории трябва да се регистират на сайта на: https://app.amosys.eu/sign-up . Настоящите потребители зъботехнически лаборатории подават завявка за изпробване на „Модул за управление на задачи“ на contact@amosys.eu.

За Регистрирани зъботехнически лаборатории с активен абонамен се активира новият модул за 3 месеца в рамките на съществуващия им абонамент без ангажимент за по-нататъшно ползване. След изтичане на 3-те промоционални месеца, “Модул управление на задачи” може да се активира отново. Активирането е до изтичане на настоящия абонамент с доплащане според ценовата политика, обявена на сайта. Искането за продължаване на ползване на “Модул управление на задачи” се заявява на имейл: contact@amosys.eu.

Регистрираните лаборатории без активен абонамент, както и новорегистрираните лаборатории, получават безплатно ползване на абонаментен план „План Станадрт“ с включен „Модул за управление на задачи“.

При заплатен и изтичащ план “Старт” преди изтичане на промоционалните 3 месеца, промоционалните 3 месеца се прекратяват с изтичане на настоящия абонамент или се продължават след заплащане на абонамент план “Старт” или “Стандарт” и имейл към contact@amosys.eu.

За дентални практики

Промоцията дава право на безплатно ползване на софтуера AMOSYS, а за свързаните с практиката зъботехнически лаборатории с активен абонамент – 3 месеца ползване на софтуера AMOSYS с включване на най- новия модул: „Модул за управление на задачи“.

Свързани с денталната практика новорегистрирани лаборатории получават безплатно ползване на абонаментен план „Стандарт“ за 3 месеца с включен „Модул за управление на задачи“.

За да бъде счетен като успешно заявен промоционалният абонаментен план, новите потребители дентални практики трябва да се регистират на сайта на: https://app.amosys.eu/sign-up , а настоящите потребители дентални практики лаборатории да подадат завявка на contact@amosys.eu и да назоват зъботехническите лаборатории, с които са свързани, за да им се активира за „Модул за управление на задачи“ за промоционален период от 3 месеца.

Право на участие в промоцията:

В промоцията, право на участие имат всички лица, които са лекари по дентална медицина с регистрираните от тях лечебни заведения и зъботехници с регистрираните от тях медико-технически лаборатории. Поради специализирания характер на услугите, същите се предоставят само на физически и юридически лица, които имат съответна регистрация или лицензия за дадена дейност в съответствие с изискванията на „Закона за лечебните заведения“ и другите приложими нормативни актове.

За допълнителни въпроси:

За всички въпроси, свързани с условията на промоцията, можете да се обърнете към нас на тел: +359 883 336 060 от 09.00ч.-18.00ч.  или на email: contact@amosys.eu.

Разгледайте още:
  1. 29.06.2022; Най- новият модул: „Модул за управление на задачи“; https://amosys.eu/blog/2022/06/29/the-new-module-in-amosys/
  2. 23.06.2022; „Интраорални скенери- как да опазваме природата с всеки един взет отпечатък“; https://bit.ly/3o0kCtD
  3. Нашето видеоръководство в YouTube на: https://bit.ly/3ub8eu0