Тийкс ще вземе участие в Международно изложение за медицина

Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика


От 18 до 20 май в Интер Експо Център в гр. София ще се проведе Международното изложение за медицина на Булмедика/ Булдентал/ Дерма & Естетика, на което екипът на Тийкс ще вземе участие със свой собствен щанд.

Повече за самото изложение:

От 18 до 20 май в гр. София ще се срещнат специалистите и компаниите от медицинския, денталния и дерматологичния сектори. В 56-тото издание на утвърдилото се вече изложение производители, вносители, представители, и всички други замесени в медицинското оборудване, обзавеждане, апаратура, инструменти, материали и консумативи ще имат възможността за контакт на живо с представители на сектора от България и чужбина. Това, разбира се, се превръща в ключов момент за всеки, присъстващ изложението, да се запознае с най- новите тенденции, да открие ключовото know-how и да развие бизнеса си в положителна посока. Посетете сайта на изложението на: https://bulmedica.bg/bg/.

Повече за участието на Тийкс:

По време на изложението от 18 до 20 май ще имате възможността да се запознаете и със софтуера за управление на зъботехнически поръчки AMOSYS на живо! Екипът на Тийкс ще вземе участие в изложението. Ще Ви представи всички модули в софтуера както за зъботехници, така и за зъболекари. Ще Ви предоставим възможност сами да се убедите в това колко лесно се работи със софтуера и колко бързо се създават и изпращат поръчки от зъболекари към зъботехници.

  • Кои са основните модули в софтуера?
  • Кой е новият модул и как се работи с него?
  • Какви нива на достъп предлага AMOSYS?
  • Защо нашето софтуерно решение е подходящо за Вас?
  • Как софтуерът ще облекчи работния Ви процес?
  • Какви могат да бъдат ползите от интегрирането на AMOSYS в работния Ви процес?

Отговорите на тези и много други въпроси ще получите на нашия щанд в Интер Експо център от 18 до 20 май! Очакваме Ви!

Научете на кои други форуми успяхме да представим софтуера за зъботехнически поръчки AMOSYS:

  1. 14.04.2022; „Тийкс взе участие в VIII НФДМ „МАДАРСКИ КОННИК“; https://amosys.eu/blog/2022/04/14/teacs-vze-uchastie-v-viii-nfdm-madarski-konnik/
  2. 15.12. 2022; „Екипът на Тийкс се срещна с лекари по дентална медицина и зъботехници по време на курса на д-р Игнасио Лой“; https://bit.ly/3OBWitY
  3. 16.05.2021; „Взехме участие на X конференция на АДМБ“; https://bit.ly/38uuwPi