До колко добре се подготвят бъдещите ни специлисти? Какво споделят студентите за тяхното обучение по стоматология и зъботехника?

Дигитализацията в обучението по Стоматология и Зъботехника

„Светът става все по- дигитализиран“ е една от фразите, които циркулират около нас из „дигиталните социални медии“, по форумите, които четем на „дигиталните си устройства“ и може би някъде там, споменато от някой приятел или колега, който е прочел една от многото посветени на това статии на таблета или смартофона.  Дигитализацията е факт, неуспорим. Въпреки че има такива, които отказват да приемат това напълно и все още предпочитат да работят по старите методи, бъдещите ни специалисти по Стоматология и Зъботехника понякога не могат да избират когато става въпрос за метода им на образование в университетите и техникумите. Според Маркус Ленсинг, който публикува в zmt- aktuell.de (https://www.ztm-aktuell.de/technik/kronenbruecken/story/digital-…-ist-die-welt–wird-die-zahntechnik–muss-die-ausbildung-sein__2001.html), един „модерен зъботехник“ трябва да съчетава класическите сръчни умения със съвременните дигитални такива. „Съвместната работа между денталните практики и лабораториите също става все „по- дигитална“..

 До каква степен обучението отговаря на настоящите изисквания?

До каква степен методите и технологиите отговарят на настоящите изисквания за знания и умения в университетите относно изучването на Стоматология и Зъботехника? Пред какви трудности се изправят студентите? Удоволетворени ли са те?

За да намерим отговорите на тези въпроси, направихме проучване и се допитахме до няколко студенти за тяхното мнение. Направихме паралел между образованието по Дентална Медицина и Зъботехник в България и Германия. След САЩ и Китай, според изследването на Атлас Дентал от 2019 година, чиито резултати са публикувани от Анет Киешник в dentaldialogue.de ( https://www.dentaldialogue.de/zahntechnik-zukunft-digitalisierung-globalisierung-dental-atlas-zahlen-daten-prognosen/ ), Германия е третият по големина производител на медицински технологии в света (включително и денталната индустрия).

България или Германия? И двете страни ли имат своите плюсове и минуси?

На какво ниво е образованието? Трудно ли е кандидастването? Колко достъпно е то от финансова гледна точка? Какви са сходствата между България и Германия? Какво е различно? Модернизирани са Висшите учебни заведения? 

Въпреки основното впечатление, че в Германия образованието е на по- високо ниво от България относно технологичния аспект и приетото общо мнение, че масово повече българи заминават да учат в чужбина, отколкото у нас пристигат чуждестранни студенти, се оказва, че това не е съвсем така и че монетата има две страни. Едно обаче е със сигурност напълно вярно- и в България, и в Германия, да завършиш успешно медицинска специалност, включително Стоматология и Зъботехника, е изключително предизвикателно.

Впечатленията на българския студент в Германия

Таня Кузмова, която завършва Езиковата Гимназия „Ак. Людмил Стоянов“ в гр. Благоеград се спира върху университет в Берлин заради участието ѝ по обмен в приемно семейство в Берлин по време на обучението ѝ в гимназията. Пред екипа на AMOSYS, тя споделя за нейния опит като студент по дентална медицина във факултета „Шаритѐ“ в Берлин. (цялото интервю на: https://amosys.eu/blog/2021/10/19/interview-student-germaniq/ ).

Тя споделя за своето следване,  и казва, че базата е модернизирана и практически насочена и за многото възможности  в клиничния семестър. Университетът предлага CAD/CAM технология – зъбът се сканира, коронката се прави дигитално, след което се отпечатва. Обменът на информация между колегите, обаче, се случва по телефона или с хартиени бележки. Таня Кузмова споделя за нейн случай, когато е било забравено да й бъдат изпратени отпечатъци на зъба. Тя смята, че въпреки всичкото модерно оборудване, би било хубаво и методът на обмен на информация да се случва дигитално посредством софтуер, за да протича целият процес гладко.

Другата гледна точка- германският студент в България

Марсел от малко градче в провинция Баден-Вюртемберг, се решава да следва Стоматология в  Медицинския университет в София. (http://marcel-in-bulgarien.de/medizinstudium-in-bulgarien ). Защо Марсел се спира на следване в България? Проблем в Германия се оказва ограниченият брой места и необходимата висока оценка за влизане в тази специлалност (1,3 бал, равняващ се на 5,70 в България).

Положителното в България е, че има повече места и освен оценката от средното образование, се взимат предвид оценките по химия и биология, и се държи приемен изпит към самия университет, което прави следването на Марсел в България възможно. Сред нещата, които Марсел определя за изключително важни по време на следването му, са колоквиумите и преподаването в малки групи. Колоквиумите, специални изпити за проверка на знанията на студентите от два до четири пъти на предмет и на семестър, са междинни изпити, които в Германия са непознати, но тези междинни „проверки на знанията“ гарантират, че студентите учат и по време на семестъра.

Какви технологии се използват в двата университета?

На какво ниво са технологиите, използвани в обучението по Стоматология и Зъботехника в България? От разговора с Таня Кузмова разбираме, че тя поддържа връзка със студенти по Дентална медицина в Медицинския университет в Пловдив. С колегите ѝ сравняват методите и технологиите на преподаване. „В България образованието е също на изключително високо ниво. Може би единственият недостатък, в сравнение с Германия, е чисто финансовият аспект“. Но Пловдивският унивеситет може да се похвали също така с технологиите CAD и CAM. Както споменава Таня Кузмова, тези технологии правят сканирането и отпечаването на зъба като 3D модел възможно.

Освен това, университетите в България продължават да се стремят към подобрение. В статия на puls.bg (https://www.puls.bg/novini-i-sbitiia-c-2/moderno-simulatsionno-obuchenie-po-dentalna-meditsina-vv-varna-n-35685 ) се коментират новите зали за симулационно обучение на студенти по дентална медицина, които биват оборудвани с 50 модерни дентални симулатора. Те предлагат големи възможности за съвременно предклинично обучение на студенти и специализанти по дентална медицина в пълен капацитет в областта. Това включва по-голяма част от клиничните дентални специалности: протетична дентална медицина, детска дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия, пародонтология, дентална имплантология и орална хирургия.

 В Германия, въпреки наличието на нови технологии, Маркус Ленсинг критикува образованието в своята публикация, поради безсистемното боравене с CAD и CAM по време на някои от курсовете и необходимостта от подобряването на самата структура на лекционните курсове. При сблъскването на „класическото“ с „модерното“ се поражда необходимостта от преструктуриране, за да бъдат технологиите използвани пълноценно и изучени реално както ще бъде необходимо в бъдещото практикуване. Реализирането на идеи от ФДМ-Пловдив, като тази на д-р Анелия Влахова в съавторство с д-р Стефан Златев, д.м., Ръководител на CAD/CAM Центъра на ФДМ-Пловдив за създаване и отпечатване на монографията “CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ В ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” (публикувано в CAD / CAM Център по дентална медицина) се оказва нещо изключително необходимо.

Какво всъщност е важно?

Университетите работят в правилната посока, но адаптирането на нови методи изисква време. Модерната база дава една добра основа, но практическите умения остават на преден план. Знанията, получени по време на следването в специалности Стоматология и Зъботехника, било то в България или Германия, са на много добро ниво и без тях, новите технологии биха се обезмислили. Всеки един университет има своите предимства и недостатъци. Това, че студентите са отворени към новостите, рисковете от това да следват в чужди държави и мотивацията да следват медицински специалности на чужд език, обаче, е знак, че специалистите ни са на ниво и се отдават на професията си с желание.

Източници:

  1. Lensing Markus. 07.04.2012. „Digital … ist die Welt … wird die Zahntechnik … muss die Ausbildung sein!“ https://www.ztm-aktuell.de/technik/kronenbruecken/story/digital-…-ist-die-welt–wird-die-zahntechnik–muss-die-ausbildung-sein__2001.html
  2. Kieschnick Annett. „Zukunft Zahntechnik.Wie gut sind Sie vorbereitet?“. https://www.dentaldialogue.de/zahntechnik-zukunft-digitalisierung-globalisierung-dental-atlas-zahlen-daten-prognosen/
  3.  „Марсел в България“. Личен Блог. http://marcel-in-bulgarien.de/medizinstudium-in-bulgarien
  4. Таня Кузмова. Интервю пред Тийкс ООД. https://amosys.eu/blog/2021/10/19/interview-student-germaniq/
  5. Deutsche Welle за България. 13.02.2019. „Защо германци учат за зъболекари в България“ https://p.dw.com/p/3DI1q
  6. МУ Варна. 19 септември 2019.“ Модерно симулационно обучение по дентална медицина във Варна“. https://www.puls.bg/novini-i-sbitiia-c-2/moderno-simulatsionno-obuchenie-po-dentalna-meditsina-vv-varna-n-35685
  7. Д-р Анелия Влахова и д-р Стефан Златев. CAD / CAM Център по дентална медицина. https://www.facebook.com/CADCAMFDMPLOVDIV