Курсът на д-р Игнасио Лой и AMOSYS

Екипът на Тийкс се срещна с лекари по дентална медицина и зъботехници

През изминалите петък и събота на 10.12.2021 и 11.12.2021, екипът на Тийкс взе участие в изложението към лекцията и курса „Биологично ориентирана препарационна техника“ на д-р Игнасио Лой в Гранд хотел Милениум, София.

Курсът на д-р Игнасио Лой обхвана различни теми, от които някои от които: „Вертикална препарация и циркон керамика“, „Контролирано навлизане в сулкуса“, „Нова емайло-циментова граница“ и „Поддръжка на свободната гингива чрез постоянните конструкции“.

Презентация на AMOSYS

Екипът на Тийкс имаше възможността да представи на живо софтуера за управление на зъботехнически поръчки АМОСИС с кратко демо на софтуера и дискусия относно продукта. Екипът ни благодари на организаторите за проведеното събитие и възможността да участва на изложението със свой щанд.

Накратко за AMOSYS:
  • Това е софтуер за зъботехници и зъболекари
  • Целта му е да улесни предаването на информация по зъботехническите поръчки. Хартиеният фиш да бъде заменен с удобна комуникация чрез софтуера
  • Зъботехниците могат да управляват изцяло лабораторията си
  • Зъболекарите виждат всички свои поръчки на едно място
  • Софтуерът е облак и е достъпен през браузър посредством Интернет
  • Ние сме първият български продукт от такъв ранг
Научете повече за предстоящите безплатни уебинари

Курсът на д-р Игнасио Лой отмина, но за тези, които не са присъствали на събитието, но биха искали да научат повече за АМОСИС, сме предвидили уебинари през януари.