Какви допълнителни функции могат да очакват потребителите на софтуера AMOSYS?

В интервюто със създателите на AMOSYS ще научите повече за това какви допълнителни функции могат да очакват потребителите на софтуера AMOSYS?

Какви допълнителни функции могат да очакват потребителите на софтуера AMOSYS?

Галин Бербенков: В най-скоро време смятаме да имплементираме модула за фактуриране, който ще позволи на зъботехниците да фактурират директно през системата своите клиенти,

 съответно да генерират PDF или EXCEL, или ако искат да отпечатват фактурите и да ги изпращат към клиентите си.

 Също така това, което в най-скоро време предстои е създаването на мениджър на задачи,

чрез който да могат да се разпределят задачите и през приложение за календар,което ще е интерактивно с всяка една от добре разпознаваемите електронни пощенски услуги.

 По този начин всяка една практика ще може да следи от една страна кой зъботехник кога или върху коя част на поръчката трябва да работи, и от друга – зъболекарите кога да очакват своята поръчка.

Росен Чолаков: AMOSYS е изграден чрез съвременни технологии и заради съвременни нужди на специализирана аудитория. Това не е конвенционален продукт. AMOSYS запълва слабо развита ниша в иначе богато развитата палитра на софтуерната индустрия.


Може да прочетете и чуете цялото интервю със създателите на AMOSYS като кликнете върху снимката: