Какъв е профилът на потенциалния потребител на софтуера AMOSYS?

В интервюто със създателите на AMOSYS ще научите повече за това какъв е профилът на потенциалния потребител на софтуера AMOSYS:

Какъв е профилът на потенциалния потребител на софтуера AMOSYS?

 

Галин Бербенков: Преди да започнем разработването на софтуера AMOSYS направихме една доста обширна анкета измежду зъботехниците, за да видим какви са техните нужди, спрямо ежедневната им работа. Установихме, че те не използват дигитален софтуер, от друга страна пък имат доста сериозна нужда от такива решения, които да улеснят и да автоматизират една част от работата им.

Росен Чолаков: Както каза Галин, в началото бяха проведени анкети, бяха събрани мнения на ключови хора в индустрията с цел софтуерът да отговаря точно на нуждите на бъдещите си клиенти. Все пак, развитието, като на всяка започваща компания и продукт, е съпътствано с доста предизвикателства. Прави ми впечатление, че основното предизвикателство, с което се сблъскваме е навикът. Хората са убедени, дават сигнали, че имат нужда от подобна платформа, но въпреки това още не могат да се откъснат от стария си начин на работа. Просто трябва време.

Галин Бербенков: AMOSYS е насочен както към големи и малки зъболекарски практики така и към големи и малки зъботехнически лаборатории. Идеята е един зъботехник да може да се свързва с всички свои клиенти през облачното пространство на AMOSYS. Както и всеки един зъболекар да може да се свърже с всички свои зъботехници през AMOSYS.


Може да прочетете и чуете цялото интервю със създателите на AMOSYS като кликнете върху снимката: