Какви са ползите за потребителите на AMOSYS?

В интервюто със създателите на AMOSYS ще научите повече за това какви са основните ползи за потребителите на AMOSYS.

Аудио интервю

Какви са ползите за потребителите на AMOSYS?

Д-р Дамян Енчев: Всеки успешен бизнес по света, така и в България използва услуги от вида: Software as a Service (софтуер като услуга) облачна услуга, която е достъпна отвсякъде: от телефон, таблет или от телевизора вкъщи. Това означава, че по всяко време може да достъпим и да менажираме нашата работа. Една от основните ползи на софтуера е т.нар. handshake метод (ръкостискане). Това означава, че ако някой направи промени по поръчката, то другата страна трябва да се съгласи с това, за да може процесът по приемането, изработването, доставянето и поставянето ѝ да продължи. Другата важна полза е проследяемостта на поръчката – от кабинета или от зъботехническата лаборатория може да се следи всеки статус, в който тя преминава – до поставянето ѝ в устата на пациентите.

Галин Бербенков: Основната полза на AMOSYS е да улесни комуникацията между зъболекаря и зъботехника, да намали грешките при правенето или при изпълнението на поръчки по един много интуитивен и интерактивен начин. С помощта на дигиталните технологии, зъболекарят и зъботехникът да не губят време в уточнения, а по-скоро да се фокусират върху основните си цели. За зъботехника това да е добавената стойност, която доставя за зъболекаря, а зъболекарят бързо да получава поръчките си и да може да се фокусира върху пациентите си.


Може да прочетете и чуете цялото интервю със създателите на AMOSYS като кликнете върху снимката: