Запознайте се с тримата създатели на AMOSYS

AMOSYS е софтуерът, разработен и създаден от трима професионалисти – Галин Бербенков,  Дамян Енчев и Росен Чолаков. Всеки един от тях е специалист в своята област. Галин във финансите. Росен с управлението на база данни. Дамян, човек отвътре в нишата на зъболекарите и зъботехниците.

Кои са създателите на AMOSYS?

Галин Бербенков е завършил „Стопанско управление” в СУ „Св. Климент Охридски”. Дълги години работи като външен одитор към една от Големите четири в света. Натрупал е голям опит във финансово-счетоводната сфера и в разбирането и оптимизирането на бизнес процеси. От две години се занимава с TEACS.

Галин Бербенков

Росен Чолаков е завършил „Информатика” в СУ „Св. Климент Охридски”. От 18-сет години практикува и работи в IT – сферата. Основният му фокус е бази данни, аналитични решения, големи данни. Вярва, че добрият софтуер е този, който помага на хората и решава проблеми или им дава решения. Тези негови убеждения и опитът му го срещат с останалите двама от екипа, Дамян Енчев и Галин Бербенков.

Росен Чолаков

Д-р Дамян Енчев е доктор по дентална медицина, с магистратура по „Здравен мениджмънт”. AMOSYS се създава защото сферата, в която той работи има нужда от това. В хода на професионалната си работа Дамян се среща с различни трудности. Проблеми в комуникацията с лабораториите, с които си взаимодейства. Д-р Енчев споделя, че се губят бележки, които се прехвърлят по веригата. Това са бележките, които съдържат информация за поръчката, която може да не бъде разчетена правилно. Може да възникнат въпроси. Въпроси, като кой какво е платил за поръчката, колко дължи, какъв е срокът за плащане и т.н.

д-р Дамян Енчев


Този процес кара д-р Дамян Енчев да се свърже с Галин Бербенков и с Росен Чолаков. Те намират решението, което да улесни комуникацията между зъболекари и зъботехници. Решението се оказва AMOSYS.

Как възникна идеята за създаването на подобна система за работа, каквато е софтуерът AMOSYS?

Росен Чолаков: Преди почти две години Дамян и Галин ми се обадиха и ми разказаха за идеята си. За процеса при създаване и обработване на поръчки между зъботехници и зъболекари. Как нещата се случват на хартия, по телефон, по имейл, с известна доза грешки. Тогава идеята беше узряла и ми допадна. Така се включих в заформящия се екип.

Д-р Дамян Енчев: Първоначално идеята беше софтуер за връзка между зъболекарски практики и зъботехнически лаборатории. Виждайки какво става в световен мащаб. Как някак си зъботехниците са неглижирани в тази сфера и има страшно много софтуери за зъболекари, а за зъботехници – не. Така софтуерът прерастна в средство за менажиране на тяхната практика.

Каква е основната цел на софтуера AMOSYS, създаден от вашата start up компания TEACS?

Галин Бербенков: Основната цел на AMOSYS е да улеснява обработването на зъботехнически поръчки. Също така да дава възможност за по-добра и по-ефективна комуникация между зъботехник и зъболекар. AMOSYS прави процеса между двете страни прозрачен и кристално ясен. Така се избягват случаите, в които липсва комуникация между двете страни. Както спомена по-рано Дамян не е ясно кой какво трябва да направи и кога да го изпълни и на каква цена. Това е основната цел на AMOSYS.

AMOSYS – софтуер за управление на зъботехнически поръчки

Какъв е профилът на потенциалния потребител на софтуера AMOSYS?

Галин Бербенков: Преди да започнем разработването на софтуера AMOSYS направихме една доста обширна анкета. Попитахме зъботехниците, какви са техните нужди, спрямо ежедневната им работа. Установхме, че те не използват дигитален софтуер. Всъщност имат доста сериозна нужда от такъв, с които да улеснят и да автоматизират една част от работата си. В момента активно промотираме, както на българския пазар, така и на пазарите в Германия и Англия. С нетърпение чакаме пандемията от Ковид -19 да приключи, за да можем да започнем да се срещаме на живо с нашите бъдещи партньори по различни форуми, обучения и други подобни събития.

Какъв е навикът на потенциалния потребител?

Росен Чолаков: Както каза Галин, в началото бяха проведени анкети, бяха събрани мнения на ключови хора в индустрията. Така софтуерът AMOSYS отговаря точно на нуждите на бъдещите си клиенти. Все пак развитието като това на всяка започваща компания и продукт е съпътствано с доста предизвикателства. Прави ми впечатление, че основното предизвикателство, с което се сблъскваме е навикът. Хората са убедени и дават сигнали, че имат нужда от подобна платформа. Все още обаче не могат да се откъснат от стария си начин на работа. Просто трябва време.

Галин Бербенков: AMOSYS е насочен както към големи и малки зъботехнически лаборатории така и към големи и малки зъболекарски практики. Идеята е един зъботехник да може да се свързва с всички свои клиенти през облачното пространство на AMOSYS. Както и всеки един зъболекар да може да се свърже с всички свои зъботехници през AMOSYS.

Мога ли да използвам софтуерът AMOSYS през мобилния си телрфон?

Д-р Дамян Енчев: Всеки успешен бизнес по света, така и в България използва услуги от вида: Software as a service (SaaS; софтуер като услуга). Това е облачна услуга, която е достъпна отвсякъде: от телефон, таблет или от телевизора вкъщи. Това означава, че по всяко време може да достъпим и да менажираме нашата работа.

Какви са ползите за потребителите на AMOSYS?

Една от основните ползи на софтуера е т.нар. handshake (ръкостискане). Това означава, че ако някой направи промени по поръчката, то другата страна трябва да се съгласи с това. По този начин процесът по приемането, изработването, доставянето и поставянето на поръчката може да продължи. Другата важна полза е проследяемостта на поръчката. Всеки статус, в който тя преминава до поставянето ѝ в устата на пациентите може да се следи. Това е възможно, както от денталната клиника, така и от зъботехническата лаборатория . Нашата интерактивна зъбна карта предлага освен място на конструкцията и вида й, така и материала, от който ще бъде изработена и няколко от най-често използваните разцветки, така че, да може да бъде посочено точно изделието, от което имаме нужда.

Каква е основото предимство на AMOSYS?

Галин Бербенков: Основното предимство на AMOSYS е да улесни комуникацията между зъболекаря и зъботехника, да намали грешките при правенето или при изпълнението на поръчки по един много интуитивен и интерактивен начин. С помощта на дигиталните технологии, зъболекарят и зъботехникът да не губят време в уточнения, а по-скоро да се фокусират върху основните си цели. За зъботехника това да е добавената стойност, която доставя за зъболекаря, а зъболекарят бързо да получава поръчките си и да може да се фокусира върху пациентите си.

Ако трябва да обобщим най-важното, колко основни точки за ползите и целите на софтуера AMOSYS можем да изведем за потребителите му?

Росен Чолаков: Това са прозрачност на процеса на изпълнение на поръчките и комуникацията. Двете страни знаят по всяко време какво се иска и какво се случва с поръчката. Това предотвратява грешки, пести време, съответно и пари на двете страни. Софтуера намалява и дигитализира администрацията. AMOSYS гарантира запазването на данните, естествено в предвидените законови рамки според GDPR (защита на личните данни). Не на последно място цената на абонамента е доста атрактивна и достъпна.

Какви нива на достъп предлага AMOSYS за потребителите?

Галин Бербенков: AMOSYS предлага два основни модула – за зъботехници и за зъболекари. Чрез тези модули съответно зъботехниците и зъболекарите влизат в интеракция с отсрещната страна. Всеки един от модулите има отделни профили. Ако си представим, една голяма зъботехническа лаборатория, тя би имала възможност да има администаторски профили и потребителски профили за n-брой зъботехници. Ако пък зъботехническата лаборатория е много малка, няма никакъв проблем да има един-единствен профил. Профил, който да съчетава и двете функции на администратор и на зъботехеник. Огледален вариант е разработен и за модула за зъболекари. При големи зъболекарски практики е възможно да има администратор и n – брой зъболекари. Ако практиката е малка – тук функцията на администратор и зъболекар няма проблем да е съчетана.

Могат ли зъболекарите да качват снимки?

Галин Бербенков: Освен зъбната карта, при задаване на поръчката зъболекарите могат да качват и цифрови файлове като видеа, снимки или 3D CAD/CAM файлове като STL, OBJ, PLY и т.н. Съответно при получаване на поръчката зъботехникът може да види в реално време снимките и видеофайловете, CAD-файловете трябва да си ги свали и да си ги пусне през друг софтуер.

Каква е основната функционалност на софтуера AMOSYS?

Росен Чолаков: Основната функционалност на AMOSYS е обработване на поръчки към зъботехнически лаборатории. Това е съпътствано с функционалности за поддръжка на номенклатури, на материали, на зъболекарски и зъботехнически практики. AMOSYS предлага чат функция, която да подпомага процеса на работа, плащания, които в момента са съвсем леко засегнати и още много бъдещи и полезни функционалности. Много полезна част от системата е запазването на историята на поръчката. Всяка една интеракция, всяко едно движение, всяко едно съобщение по дадена поръчка се записват, така че да има пълна проследяемост на комуникацията и на действията. По този начин двете страни ще са наясно какво се случва с поръчката.

Филтриране на поръчки

Зъбна карта

Прикачване на файлове към поръчките

Къде се намира AMOSYS на софтуерния пазар за зъботехници и стоматолози? 

Галин Бербенков: Насочили сме се не само към България, гледаме всъщност и към други държави. Приоритет са ни Германия и Англия. Имаме контакти и с наши китайски партьори.

Какви допълнителни функции могат да очакват тепърва потребителите на софтуера AMOSYS?

Галин Бербенков: В най-скоро време смятаме да имплементираме модула за фактуриране. Този модул ще позволи на зъботехниците да фактурират директно през системата своите клиенти, съответно да генерират PDF или EXCEL, или ако искат да отпечатват фактурите и да ги изпращат към клиентите си. Също така това, което в най-скоро време предстои е създаването на мениджър на задачи. С тази финкционалност ще може да се разпределят задачите и през приложение за календар, което ще е интерактивно с всяка една от добре разпознаваемите електорнни пощенски услуги. По този начин всяка една практика ще може да следи от една страна кой зъботехник кога или върху коя част на поръчката трябва да работи, и от друга – зъболекарите кога да очакват своята поръчка.

Росен Чолаков: AMOSYS е изграден чрез съвременни технологии и заради съвременни нужди на специализирана аудитория. Това не е конвенционален продукт. AMOSYS запълва слабо развита ниша в иначе богато развитата палитра на софтуерната индустрия.

Научете повече за предимствата от работа със софтуера AMOSYS за зъболекари: https://amosys.eu/dental-practices/

Оттук ще научите какви са ползите от работа със софтуера AMOSYS за зъботехници:https://amosys.eu/#labs

Защо потребителите на AMOSYS да се доверят на специалистите в TEACS?

Галин Бербенков: Имаме зъболекар, човек с много голям опит в управлението на оптимизацията на процеси и човек, който в момента се е посветил на обработката на бази данни. В края, когато постигнем цялата завършеност на софтуера, той ще се превърне в една ERP – система и ще представлява уникален инструмент за ползвателите му. Те ще могат да работят с голяма база данни, аналитични инструменти, които да им помагат да разберат как се развива бизнеса им и в каква посока биха искали да продължат да го развиват.

Росен Чолаков: В екипа има хора, ежедневно практикуващи в тази сфера и всекидневно сблъскващи се с нуждата от приложение като AMOSYS. Но, екипът остава зад кадър. Всеки може да изпозлва софтуера с гратисен период, за да се убеди в ползите за себе си, без значение дали е зъболекар или зъботехник. Така доверието ще бъде изградено на стабилна основа, а не на думи.

Д-р Дамян Енчев: Всеки един от нас е добър в това, с което се занимава професионално и заедно сме една очаквано добра комбинация.

Разпознаваеми ли сте в интернет? Какво правите и по този въпрос?

Галин Бербенков: Наскоро успяхме да привлечем маркетинг директор от голяма българска фирма. След като този човек постъпи при нас, има изключително голяма промяна в начина ни на работа. Много се структурираха и канализираха нещата, станахме много по-видими във виртуалното пространство. Достъпни сме през LinkedIn, Facebook и в момента работим по Google оптимизация.