Дигитализация и зъботехника

Не е нещо ново, че дигитализацията заема все по-голяма роля в нашия живот и технологии, които преди години са изглеждали като фантастични и немислими, в момента сe превръщат в реалност.  В денталния бранш мащабното навлизане на новите технологии не само ускорява и подобрява процеса по работата на специалистите, но и подобрява продукта за самите пациенти. Колебливото навлизане на новостите още през миналия век стига до това, че днес надали бихме могли да си представим ежедневието ни без компютър и смартфон. 

Според прогонози за бъдещето като в изследването на Оксфорд от 2013 г. на икономиста Карл Бенедикт Фрей и компютърния специалист Майкъл Осбърн, се вижда, че 47% от работните места в развитите страни ще бъдат загубени поради навлизащите иновации и заместването на човешкия труд с този на машини. Възникват дебати относно работните позиции в различните браншове – не на последно място и в средите на медицинските специалисти – дали е възможно компютърът да измести напълно човека и как би могъл да изглежда денталният бранш в  близкото бъдеще.

Често, такива проучвания водят до сериозни притеснения и нежелание за приемане на новостите в работните среди. В страха си, че компютърът може да ги замести, някои хора забравят, че те се тези, които управляват машините. Факт е, че някои професии са станали „бутикови“ или са напълно изчезнали. Неизбежно е, като се има предвид, че светът се развива постоянно и докато през 19 век ролята на коминочистача е била от изключитлено значение, днес ще бъде необходим човек, който да почиства прозорците на небостъргачите. Компютърът не изтласква човека от основната му професия, а по – скоро му помага да се съсредоточи върху наистина важното в работата му.

Как се отразява всичко това на денталната медицина? Какво се подобрява?

Комютърните системи подпомагат зъботехниците по време на целия процес – от самото избиране на специалиста, който ще работи по поръчката, до доставянето на готовия продукт: способността на машината да запаметява информация в бази данни, да улеснява комуникацията между зъботехници, зъболекари и, пациенти, да визуализира прототипи, да отпечатва и създава готовите продукти са предимства, от които всяка една модерна лаборатория би си струвало да се възползва. Разбира се, човешкият фактор остава най-важен, защото денталните специалисти са най-напред майстори и творци и без техните умения, всички тези помощни системи биха се обезсмислили.

Системите CAD  и CAM се използват за автоматизирано проектиране и компютърно производство: проектирането и производството на прототипи, готови продукти и производствени цикли, като продуктът може да се види под различен ъгъл в прототипна среда. Използването на CAD  и CAM подобрява визуализацията на продукта преди неговото изготвяне и последваща изработка, като  прилагането на тези процеси е подобрило и ускорило работата значително.              Освен големите и изискващи  цифрови системи, от другата страна на дигитализацията стоят така наречените “soft skills” и умението да се конктактува ефикасно с обкръжаващата ни среда. Компютрите и смарт телефоните променят комуникацията завинаги. Тази комуникация е от значение абсолютно във всяка една сфера от живота ни. При денталните специалисти в работна среда тя е от съществено значение за осъществяването на  гладък работен процес. От една страна с навлизането на толкова много новости и възможности, имаме изключтелно много варианти за избора на комуникационни методи, но това често крие рискове от липсата на организираност и последователност в протичането на комуникацията и изпълнение на последващите работни процеси.

Прозрачната и проследима комуникация между зъболекари и зъботехници е от определящо значение за качеството на изпълнените изделия и ефективността на работните процеси в зъботехническите лаборатории. Никоя модерна технология не би била използвана пълноценно, ако съществуват пропуски още при самата комуникация между зъболекари и зъботехници. Затова на пазара постепенно започват  да се появат софтуери, които се фокусират именно върху организиране на безпроблемна комуникация и намаляване риска от грешки още при предаването на информация. Съхраняването на данните по зъботехническите поръчки на електронен носител дава допълнителна сигурност, че при евентуална загуба или повреда на предметния ресурс (хартиения носител) информацията ще бъде запазена, като в дигитален вариант тя е по- лесна за боравене- систематизирането й и търсенето на определена поръчка във времето се случва много по- лесно и бързо. Отново, ключов момент при този вид програми е съвместната работа на зъботехници и зъболекари за получването на един общ, по- добър продукт.

До тук всичко звучи наистина убеждаващо, но като всяко едно нещо, монетата има две лица и колкото и предимства да има, дигитализацията има и своите недостатъци. Един основен и фундаментален такъв е цената на медицинското оборудване, което понякога възлиза на по- голяма сума, от цената на самото помещение на лабораторията. Въпреки че модерното оборудване само по себе си намалява себстойността на продукта, и инвестициите се възвръщат с течение на времето, все пак специалисти, като тези от Eurasiamed, които оперират предимно на пазара в Казахстан, съветват да се направи кратка сметка преди закупуването на скъпо медицинско оборудване и системи. Всичко зависи от размера и капацитета на лабораторията- според техни изчисления при примерно 50 единици в месеца, цената на оборудването за CAD и CAM  ще се възвърне много бързо и лабораторията ще възстанови своите разходи за около 6-7 месеца. За по- малки лаборатории, наемането на такова оборудване под наем, закупуването на оборудване втора употреба или комбинирането на ползването на услугата заедно с други, по- малки лаборатории, би било по-удачния вариант в краткосрочен план. Друг недостатък на мощните системи е това, че на специалистите са им необходими допълнителни умения, за да боравят с тях (обучение: време и финансов ресурс).       

Разбира се, в дългосрочен план всичко има своите предимства. Инвестирането в компютърни системи тип софутери: за поръчки, логистични, счетоводни, възлиза на значително по- малка сума, но реалните ползи от такива системи не са никак по- маловажни. Вложенията в скъпо оборудване и омаловажаването на по-малките детайли по него, а именно изброените типове софтуери по- горе, би могло да се окаже спънка в използването на целия капацитет на лабораторията изобщо. Някои специалисти (по- често наблюдавано при малките лаборатории)  обръщат внимание изцяло и единствено на качеството на продукта, като пренабрегват частично или изцяло комуникацията със своите колеги  и пласирането на самия продукт. За да протича работата пълноценно, комуникацията, времето и ресурсите трябва да бъдат оптимизирани  за да бъде   осъществявана добра връзка с всички, свързани по звеното.  Именно за този тип комуникация идват на помощ софтуери за улесняване комуникацията между зъботехник и зъболекар, за управление и проследяване на изпълнение на поръчките и организиране на работата в лабораториите.

Дигиталните стъпки напред целят да подобрят човешкото съществуване и развитие, като това се относя и за сферата на денталната медицина. Навлизат технологии и възникват дебати  за ползата на новостите и  като цяло везните клонят в полза на дигитализирането, тъй като процесите се подобравят, осъвършенстват и ускоряват.  В страха си на това, че компютърът може да измести човешкия фактор, някои специалисти залагат на традиционното и се въздържат от нововъведенията. Винаги трябва да имаме предвид, че без уменията на специалистите в денталната практика и лабораториите, цялата дигитализация губи своя смисъл. Компютърът не би могъл да създаде една подходяща среда за пациента, да вникне в пациентската история  и да реши кое именно би било най-добро в дадения случай. Благодарение на креативното мислене и творческия процес, уменията на специалиста остават най- важния компонент за правилното лечение и създаденото зъботехническо изделие .  Въпрос на избор е за самата лаборатория какви техники, системи и оборудване би могла да приложи според своите възможности и стремежи за развитие, като целта на всички би трябвало да бъде една: доволни пациенти с големи усмивки.

Източници:

https://eurasia-med.kz/a31024-tsifrovizatsiya-stomatologicheskih-klinik.html
https://www.leomed.ru/article-tech.html
https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://content.ivoclarvivadent.com/de/digitale-zahnmedizin-und-zahntechnik-die-dentale-welt-im-wandel
https://www.zmk-aktuell.de/fachgebiete/digitale-praxis/story/die-zukunft-der-zahntechnik-ist-digital__7966.html
https://dentaljournal.co/digitalisierung-in-der-zahnmedizin-bedrohung-oder-chance/
https://digital-dental-magazin.de/wp-content/uploads/9_Digitale-Technologien-im-Labor-sinnvoll-einsetzen.pdf
https://www.dentaldialogue.de/digitalisierung-dentallabor-tradition-innovation-zahntechnik-labor-schlegel/
https://www.zmk-aktuell.de/fachgebiete/digitale-praxis/story/die-zukunft-der-zahntechnik-ist-digital__7966.html -бъдещето на зъботехниката е дигитално
https://www.zwp-online.info/fachgebiete/zahntechnik/digitale-verfahren/die-zukunft-der-zahntechnik – бъдещето на зъботехниката
https://www.zwp-online.info/fachgebiete/zahntechnik/digitale-verfahren/die-zukunft-der-zahntechnik
https://blog.c-hafner.de/zukunft-zahntechnik-wird-die-zahntechnik-in-zukunft-anders-aussehen-als-heute/
https://www.dentaldialogue.de/zahntechnik-zukunft-digitalisierung-globalisierung-dental-atlas-zahlen-daten-prognosen/ – колко добре зъботехниците за подготвени за бъдещето?
https://www.dentaldialogue.de/ausbildung-zahntechniker-zahntechnik-im-wandel-zukunft-zukunftsaussichten/
https://dentaljournal.co/kommentar-zukunft-der-zahntechnik-pro-und-contra/
https://blog.mp-dental-gmbh.de/zukunft-zahntechnik-trends-methoden-zahntechniker-experteninterview-neue-technik-3d-druck-dentallabor-innovation-nicola-zepf/
https://blog.ivoclarvivadent.com/checkliste-sechs-wichtige-zahntechnik-trends-f%C3%BCr-die-zukunft
https://magazin.kometstore.de/praxismanagement/kommunikation-und-digitalisierung-in-der-zahnmedizin/