Защитена ли е информацията за бизнеса ми в облачното пространство?

Получаваме много въпроси относно облачно-базирания ни софтуер AMOSYS.

Потребители ни питат:

„До колко е сигурна и защитена информацията за практиката/лабораторията ми, която е в облачното пространство?“

Нека започнем с кратко въведение:

-Какво е сървър?

Сървърът е компютър, който може да служи за различни цели, според това, какъв тип софтуер  бъде инсталиран на него. Ролята на сървърът е да доставя различни услуги до голям брой крайни потребители, например да споделя данни и ресурси.

-Какво е дата център?

Дата центърът е място, в което се съхраняват сървърите. В тези центрове е подсигурена 24 часова физическа охрана, сигурна интернет връзка и ефективно охлаждане за да могат сървърите да не спират своята работа, в случай на прегряване и така да осигуряват възможност за непрекъсната работна среда.

-Какво е облачно съхранение на данни?

Облачното съхранение е модел на услуга, при който данните се предават и съхраняват в отдалечени системи за съхранение, където се поддържат, управляват, архивират и стават достъпни за потребителите през интернет.

-Какво е облачно-базиран софтуер?

Облачно-базираният софтуер е софтуер, който не е нужно да бъде инсталиран на устройството Ви. Той може да бъде достъпен чрез интернет браузъра Ви (програма за отваряне на интернет сайтове), като Chrome, Mozilla, Opera, Internet Explorer и т.н., благодарение на което може да го достъпите от различни устройства, без да сте ограничени от това къде се намира компютъра Ви. Така Вие може да контролирате работната си среда дори от много стар компютър, или от смарт телевизор, телефон, таблет и т.н.. Облачно-базираните софтуери нямат нужда от първоначални инвестиции или поддръжка.

Защо да изберете облачно-базирано софтуерно решение за Вашия бизнес?

Мащабируемост и гъвкавост:

Базираните в облак услуги са отличен избор за фирми, които изпитват непрекъснат растеж. Използвате точно толкова пространство, от колкото има нужда бизнеса Ви. Облачните услуги са гъвкави, което означава, че при по-голямо натоварване на клиниката/лабораторията и голям брой създадени поръчки, софтуерът ще се справи с нуждите Ви. Имате възможност да надграждате абонаментния си план, в случай че имате нужда от допълнително облачно пространство.

AMOSYS е надеждно облачно решение.

Защитата  на данните в облак е висока, благодарение на това, че хостингът отговаря на съвременните изисквания за GDPR. Всички служители и системи са съобразени и регулирани така, че да има най-висока защита на данните. Винаги е по-добре облакът да е частен, вместо публичен, понеже така организацията може да персонализира облачната среда според специфичните бизнес нужди.

Освен локален back-up (архивиране) с най-съвременната система за back-up и репликация, данните се копират ежедневно и съхраняват в наш отдалечен дата център на още няколко сървъра. Няма риск да се изгуби информация и да не може да се възстанови.

Взети са всички необходими мерки за да имаме най-съвременния и подходящ софтуер и хардуер за да минимизираме риска от изтичане на данни.