Софтуерът за зъботехници и зъболекари AMOSYS през погледа на зъботехника Ивайло Дочев

Ивайло Дочев – Зъботехник

Ние, екипът на ТИЙКС, се стараем непрестанно да развиваме софтуера AMOSYS, а мнението на потребителите му са отправната ни точка. Попитахме един от първите ни регистрирани зъботехници- Ивайло Дочев, относно мнението му за софтуера AMOSYS.

Здравейте, г-н Дочев! Как AMOSYS повлиява на обмена на поръчки?

За нашата лаборатория софтуера се оказа много положителна промяна. Получава се отлична комуникация и е улеснение за работата ни.

До каква степен се подобрява видимостта на информацията на поръчките?

Информацията, която получаваме за поръчките е подробна и можем лесно да се ориентираме благодарение на това, че виждаме снимки, срокове и цялата информация е много по-подробна от преди.

Кои функции на AMOSYS Ви допадат най-много, кои намирате за най- полезни в практиката Ви?

Функциите за прикачване на снимки, задаване на точни срокове и уточнения за цветовете и материалите.

Какво Ви е общото впечатление при използване на софтуера?

Общото ми впечатление е положително. Аз съм доволен от софтуера защото той улеснява работата ми и помага на работния процес.

Бихте ли го препоръчали на Ваши колеги зъботехници?

Да, препоръчвам го и на зъботехници и на зъболекари.