Взехме участие на X конференция на АДМБ

Представяне на софтуера AMOSYS

Екипът на TEACS взе участие на десетата юбилейна конференция на Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ). Срещата се състоя на 15 май в гр. Стара Загора, където пред широката аудитория беше представен софтуера за менажиране на зъботехнически поръчки AMOSYS.