Подобрихме AMOSYS отново! Разгледайте новите функционалности на софтуера.

Потребители на платформата споделиха препоръки относно процеса на регистрация и свързване на практики с лаборатории. Нашите IT-специалисти се заеха с въвеждане на нови функционалности, които да осигурят отличното и интуитивно потребителско изживяване в софутера AMOSYS.

Подобренията по софтуера са:

  • По-лесен регистрационен процес за нови лаборатории/практики и нови потребители
  • Нов, достъпен начин за свързване на практики и лаборатории
  • Възможност за изпращане на покани за регистриране в AMOSYS
  • Добавяне на пасивни практики от администратор в лаборатория
  • Две нива на достъп вече и при зъболекарските практики