Приключи бета теста на AMOSYS

Изпитанията и тестовете на платформата приключиха. Следва разпространението.