Първият модул за управление на поръчките е вече достъпен за потребителите

Може да го достъпите на www.amosys.eu Продължаваме работа по разширяване на функционалностите на софтуера.