Управлявайте Вашите зъботехнически поръчки с лекота със софтуера за зъботехнически лаборатории и дентални практики AMOSYS


Приемане, управление и проследяване изпълнението на поръчки.
Интерактивна зъбна карта, библиотека със снимки и видео към всяка поръчка онагледяват поръчките от зъболекари към зъботехници

Споделяне на файлове от интраорални и лабораторни скенери подпомагат обмена на данни към зъботехническите поръчки
История, чат, интерактивна среда улесняват комуникацията между зъботехник и зъболекар


Софтуерът за зъботехници и зъболекари AMOSYS подпомага развитието на бизнеса Ви

Технологиите променят индустрията. AMOSYS е създаден за да Ви предостави значително
конкурентно предимство като Ви помогне в дигитализацията на работните процеси и управлението на зъботехническите поръчки.


Филтри


Филтрите, в софтуерът AMOSYS, дават бърз достъп до поръчките на Вашата зъботехническа лаборатория. Чрез тях всеки зъботехник може лесно, бързо и интуитивно да избере критерии, по които да вижда зъботехническите поръчки. Когато информацията е филтрирана, виждате единствено поръчките отговарящи на зададените критерии, всички други, които не отговарят на критериите ще бъдат скрити.


Статистика


Проследяването на важни статистически данни за зъботехническата Ви лаборатория е удобно през страницата на Вашия профил. Локалните администратори в лабораторията получават информация за това с колко дентални практики са свързани, колко поръчки имат и какви са приходите им. От друга страна, денталните практики получават информация за разходите, броя на поръчките и броя на свързаните с тях зъботехнически лаборатории. Чрез това поле лесно може да се ориентирате какъв е прогреса на Вашата работа.


Зъбна карта


Интерактивната зъбна карта е удобен инструмент, който визуализира мястото, на което трябва да се постави изделието. При създаване или получаване на зъботехнически поръчки в AMOSYS, благодарение на зъбната карта, зъботехниците получават нагледност, и лесно разбиране на позицията на всяко зъботехическо изделие.

Две нива на достъп с цел защита на данните

За осигуряване на защита на конфиденциалната информация, AMOSYS предлага две нива на достъп за зъботехническите лаборатории.
Профилът на локален администратор получава достъп до всички данни и функции на софтуера AMOSYS.
Профилът на обикновен потребител получава ограничен достъп до въведените данни по поръчките и до някои функционалности.


Бъдете по-близко до клиентите, с които работите


Благодарение на модул за дентални практики, Вашите клиенти-зъболекари, могат сами да създават поръчки към Вас. Те могат да следят всеки етап от зъботехническата поръчка и да добавят снимки, бележки и коментари.

Пасивна практика

„Пасивата практика“ Ви дава възможност сами да въвеждате данните от зъботехническите поръчки, които получавате, ако вашите клиенти- зъболекари не използват софтуера.

Добавете пасивните зъболекарски практики, директно през Вашия профил и управлявайте самостоятелно Вашите поръчки.

Самостоятелност и връзка между дентални практики и зъботехнически лаборатории

AMOSYS предоставя възможност да изпращате покани
за свързване към денталните практики, които вече използват софтуера.

Допълнителна функционалност позволява и изпращане на покани за регистрация към зъболекарските практики, които все още не работят със софтуера за зъботехници и зъболекари AMOSYS.


Високо ниво на бизнес комуникация и свързаност


AMOSYS позволява комуникацията между зъболекари и зъботехници за изясняване на подробности по поръчките в реално време чрез добавяне на коментари към тях.

Функцията „История“ Ви дава възможност да следите промените по зъботехническата поръчка в пълни детайли. Може да видите кога и кой е направил съответната промяна с точност до дата и час.

Цени и пакети

Без първоначални инвестиции и нужда от постоянни договори. Можете да платите с удобни месечни вноски или годишен абонамент. При нужда от повече пространство, можете да увеличите плана си за място, като цените започват от 10лв/месец за 20 ГБ пространство.

Месечен

9.99

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Възможност да поканите неограничен брой зъболекари
Добавяне на снимки, видео и STL файлове
Експорт на данни и доклади
Чат между зъботехници и зъболекари
10 ГБ облачно пространство
До 100 активни поръчки на потребител
Безплатни актуализации
Онлайн обучение за използване на софтуера

Годишен

109.99

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ ПРОФИЛ

12 месеца на цената на 11
Възможност да поканите неограничен брой зъболекари
Добавяне на снимки, видео и STL файлове
Експорт на данни и доклади
Чат между зъботехници и зъболекари
10 ГБ облачно пространство
До 100 активни поръчки на потребител
Безплатни актуализации
Онлайн обучение за използване на софтуера
 

Корпоративни клиентиПри повече от 100 активни поръчки месечно на потребител се свържете с нас, за да обсъдим нуждите на Вашата лаборатория!

 

Цените не включват ДДС

FAQ – Често Задавани Въпроси

За нас

Ние поставихме началото на облачно-базиран продукт, като крайната цел на AMOSYS е да подпомага зъботехниците:

  • в тяхната ежедневна работа за автоматизиране на работните процеси;
  • при комуникацията със зъболекарите и проследяване на изпълнението на поръчки;
  • с администриране на работата на зъботехническите лаборатории;
  • с бизнес анализ на работата и ефективността на самостоятелните медико-технически лаборатории.

Така се появи първи етап на облачния AMOSYS – модул за управление на поръчките. Една от неговите основни цели е да подпомогне управлението на поръчките за изработка на медицински изделия в зъботехническите лаборатории. AMOSYS се стреми да осъществява ефективна комуникация между зъботехническите лабораториите и зъболекарските практики чрез отделни профили за всяка от страните, и чрез функциите си за добавяне на бележки, коментари, качване на снимки и други. Системата осигурява лесно следене и отбелязване на плащанията и сроковете за изпълнение на поръчките.

Открийте предимствата от управление на поръчки в облачно пространство! Всички Ваши поръчки на едно място!